Allianz schodiště (hlavní)

V roce 2013 jsme vyhráli tendr na grafickou výzdobu hlavního schodiště v budově sídla pojišťovny Allianz, v Praze. Protože se jedná o únikové schodiště o třinácti podlažích, museli jsme z bezpečnostních důvodů zvolit technologii malby na zeď, přes samolepicí šablony. To byla pro nás skutečná výzva, protože do té doby jsme touto technologií realizovali pouze několik menších zakázek.

Zadání bylo poměrně volné, hlavní podmínka ale byla, aby grafika byla nějakým způsobem motivující k chůzi právě po schodech, místo použití výtahu. Napadlo nás zobrazit zajímavá fakta, textově i graficky, překvapivá srovnání a zajímavosti, související například s aktuální výškou, počtem aktuálně ušlých schodů apod.

Grafická výzdoba schodiště měla vskutku obrovský úspěch, jak u zaměstnanců, tak u hostů budovy. Schodiště posléze „pokřtila” také Česká Miss 2013 Gabriela Kratochvílová a na jednu ze zdí bylo při té příležitosti také zapsáno několik rekordů (např. hromadný výškový výstup: 130 zaměstnanců Allianz, zaměstnanecká štafeta a pod).

  • Místo: Praha
  • Design: Fugu
  • Technologie: Malba přes samolepicí šablony

Další zakázky pro tohoto klienta